logo

FRONTLINE SPRAY 2,5 mg/ml kožný sprej, roztok 250 ml

Hodnotenie:
5/5

47,31 

Ceny sú uvedené s DPH.

* VVLP (vyhradený veterinárny liek)

Sprej na ochranu psov a mačiek proti blchám a kliešťom.

Určený na ničenie bĺch, všeniek a kliešťov u dospelých psov a mačiek, u šteniat od dvoch dní veku au mačiatok od veku 7 týždňov.

Indikácie: Liečba a prevencia pri napadnutí blchami (Ctenocephalides spp.) a kliešťami (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u psov. Liečba a prevencia pri napadnutí blchami (Ctenocephalides felis) a kliešťami (Rhipicephalus spp., Ixodes spp.) u mačiek. Súčasť stratégie liečby alergie na blšie uhryznutie (FAD) u psov a mačiek. Liečba a prevencia napadnutia všenkami u psov a mačiek (Trichodectes canis u psov a Felicola subrostratus u mačiek).

Kontraindikácie: Neaplikujte chorým zvieratám (celkové ochorenie, horúčka) alebo zvieratám v rekonvalescencii. Nepoužívajte u králikov z dôvodu nebezpečenstva nežiaducich reakcií až úhynu. Nepoužívajte u šteniat alebo mačiatok mladších ako 2 dni.

Obsah liečivých a ostatných látok: Liečivo: Fipronilum 2,5 mg/ml. Číry, bezfarebný až svetložltý roztok.

Nežiaduce účinky: Pokiaľ dôjde k olíznutiu, môže sa objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula. V rámci veľmi zriedkavých nežiaducich účinkov boli po použití zaznamenané prechodné kožné reakcie v mieste aplikácie (vypadávanie srsti, svrbenie, začervenanie kože). Výnimočne boli po aplikácii zaznamenané hypersalivácie, reverzibilné neurologické symptómy (príznaky hyperestézie, depresie, nervozita), vracanie alebo dýchacie problémy. Vyvarujte sa predávkovania. Ak spozorujete akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

Cieľový druh zvierat: Psy a mačky.

Dávkovanie a spôsob podávania: Cesta podania: externá, vonkajšia aplikácia na srsť.

Dávkovanie: Aplikujte 3 až 6 ml na kilogram živej hmotnosti zvieraťa (7,5 až 15 mg fipronilu na kg ž.hm.), tj 2 až 4 stlačenia aplikačnej pumpičky na kg ž.hm. pri balení s objemom 250 ml; a 6 až 12 stiskov aplikačnej pumpičky pri balení s objemom 100 ml.

Spôsob podania: Zo vzdialenosti 10 – 20 cm postriekajte celý povrch tela zvieraťa.
Striekajte v protismere rastu srsti a zaistite, aby bola všetka srsť navlhčená. Prečesávajte srsť u dlhosrstých plemien tak, aby mohol prípravok preniknúť až na kožu chrbta, bokov, brucha, nôh, chrbta a krku zvieraťa. Na ošetrenie hlavy a okolia očí nastriekajte FRONTLINE SPRAY na dlaň ruky chránenej rukavicou a jemne votrite do srsti. Prípravok nechajte zaschnúť pri bežných teplotných podmienkach. Nevysušujte uterákom.
Prípravok je účinný po dobu až 5 týždňov proti kliešťom, 1 až 3 mesiace proti blchám a 63 dní (psi) alebo 42 dní (mačky) proti všenkám.
Vzhľadom na absenciu bezpečnostných štúdií je minimálny interval medzi jednotlivými ošetreniami 4 týždne.

Pokyny pre správne podanie: Je dôležité uistiť sa, že zvieratá sa po aplikácii nebudú vzájomne olizovať. Po aplikácii prípravku zabráňte psom po dobu 2 dní kúpania v prírodných vodných zdrojoch. Môže dôjsť k uchyteniu jednotlivých kliešťov. Preto nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb, ak sú podmienky nepriaznivé.

Ochranná lehota: Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Špeciálne opatrenia na skladovanie: skladovať mimo dosahu detí. USkladujte v suchu. Nepoužívajte tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom po EXP.

Osobitné upozornenia: Osobitné opatrenia určené osobám, ktoré podávajú veterinárny liek zvieratám. Prípravok môže spôsobiť podráždenie sliznice a očí. Vyhnite sa preto kontaktu prípravku s ústami a očami. V prípade náhodného zasiahnutia očí ich dôkladne vypláchnite vodou. V prípade zasiahnutia kože postihnuté miesto ihneď opláchnite vodou a mydlom. Pokiaľ sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc. Ľudia so známou citlivosťou alebo astmou môžu byť obzvlášť citliví na liek. Nepoužívajte liek, ak ste už predtým naň zaznamenali reakciu. Pri aplikácii prípravku používajte nepriepustné ochranné rukavice. Ľudia so známou precitlivenosťou na fipronil alebo pomocné látky by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom. Prípravok aplikujte zvieratám na voľnom priestranstve alebo dobre vetranej miestnosti. Sprej nevdychujte. Počas aplikácie nefajčite, nepite ani nejedzte. Po použití si umyte ruky.

Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a zabráňte deťom hrať sa s nimi, kým aplikovaný prípravok nezaschne. Odporúča sa preto neošetrovať zvieratá počas dňa, ale v podvečer,
a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, najmä s deťmi.

Ošetrenie väčšieho počtu zvierat: Väčšie množstvo zvierat ošetrujte vonku alebo zabráňte hromadeniu výparov alkoholu premiestnením ošetrených zvierat z priestorov, kde dochádza k aplikácii. Tiež zaistite, aby bola miestnosť, kde dochádza k ošetreniu medzi jednotlivými aplikáciami, dobre vetraná. Zaistite tiež dobré vetranie miestnosti, kde zvieratá schnú a vyhnite sa umiestneniu niekoľkých čerstvo ošetrených zvierat do jedného priestoru.

Veľkosti balenia: 250 ml

ČÍTAJTE POZORNE PRÍBALOVÚ INFORMÁCIU

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/046/09-C

ÚSKVBL kód: 9935819

Príbalový leták

ILUSTRATÍVNE FOTO

Spĺňame Nariadenie EÚ 2019/6 o veterinárnych liekoch

* VVLP (vyhradený veterinárny liek)

Sprej na ochranu psov a mačiek proti blchám a kliešťom.

Určený na ničenie bĺch, všeniek a kliešťov u dospelých psov a mačiek, u šteniat od dvoch dní veku au mačiatok od veku 7 týždňov.

Indikácie: Liečba a prevencia pri napadnutí blchami (Ctenocephalides spp.) a kliešťami (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) u psov. Liečba a prevencia pri napadnutí blchami (Ctenocephalides felis) a kliešťami (Rhipicephalus spp., Ixodes spp.) u mačiek. Súčasť stratégie liečby alergie na blšie uhryznutie (FAD) u psov a mačiek. Liečba a prevencia napadnutia všenkami u psov a mačiek (Trichodectes canis u psov a Felicola subrostratus u mačiek).

Kontraindikácie: Neaplikujte chorým zvieratám (celkové ochorenie, horúčka) alebo zvieratám v rekonvalescencii. Nepoužívajte u králikov z dôvodu nebezpečenstva nežiaducich reakcií až úhynu. Nepoužívajte u šteniat alebo mačiatok mladších ako 2 dni.

Obsah liečivých a ostatných látok: Liečivo: Fipronilum 2,5 mg/ml. Číry, bezfarebný až svetložltý roztok.

Nežiaduce účinky: Pokiaľ dôjde k olíznutiu, môže sa objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula. V rámci veľmi zriedkavých nežiaducich účinkov boli po použití zaznamenané prechodné kožné reakcie v mieste aplikácie (vypadávanie srsti, svrbenie, začervenanie kože). Výnimočne boli po aplikácii zaznamenané hypersalivácie, reverzibilné neurologické symptómy (príznaky hyperestézie, depresie, nervozita), vracanie alebo dýchacie problémy. Vyvarujte sa predávkovania. Ak spozorujete akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

Cieľový druh zvierat: Psy a mačky.

Dávkovanie a spôsob podávania: Cesta podania: externá, vonkajšia aplikácia na srsť.

Dávkovanie: Aplikujte 3 až 6 ml na kilogram živej hmotnosti zvieraťa (7,5 až 15 mg fipronilu na kg ž.hm.), tj 2 až 4 stlačenia aplikačnej pumpičky na kg ž.hm. pri balení s objemom 250 ml; a 6 až 12 stiskov aplikačnej pumpičky pri balení s objemom 100 ml.

Spôsob podania: Zo vzdialenosti 10 – 20 cm postriekajte celý povrch tela zvieraťa.
Striekajte v protismere rastu srsti a zaistite, aby bola všetka srsť navlhčená. Prečesávajte srsť u dlhosrstých plemien tak, aby mohol prípravok preniknúť až na kožu chrbta, bokov, brucha, nôh, chrbta a krku zvieraťa. Na ošetrenie hlavy a okolia očí nastriekajte FRONTLINE SPRAY na dlaň ruky chránenej rukavicou a jemne votrite do srsti. Prípravok nechajte zaschnúť pri bežných teplotných podmienkach. Nevysušujte uterákom.
Prípravok je účinný po dobu až 5 týždňov proti kliešťom, 1 až 3 mesiace proti blchám a 63 dní (psi) alebo 42 dní (mačky) proti všenkám.
Vzhľadom na absenciu bezpečnostných štúdií je minimálny interval medzi jednotlivými ošetreniami 4 týždne.

Pokyny pre správne podanie: Je dôležité uistiť sa, že zvieratá sa po aplikácii nebudú vzájomne olizovať. Po aplikácii prípravku zabráňte psom po dobu 2 dní kúpania v prírodných vodných zdrojoch. Môže dôjsť k uchyteniu jednotlivých kliešťov. Preto nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb, ak sú podmienky nepriaznivé.

Ochranná lehota: Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Špeciálne opatrenia na skladovanie: skladovať mimo dosahu detí. USkladujte v suchu. Nepoužívajte tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom po EXP.

Osobitné upozornenia: Osobitné opatrenia určené osobám, ktoré podávajú veterinárny liek zvieratám. Prípravok môže spôsobiť podráždenie sliznice a očí. Vyhnite sa preto kontaktu prípravku s ústami a očami. V prípade náhodného zasiahnutia očí ich dôkladne vypláchnite vodou. V prípade zasiahnutia kože postihnuté miesto ihneď opláchnite vodou a mydlom. Pokiaľ sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc. Ľudia so známou citlivosťou alebo astmou môžu byť obzvlášť citliví na liek. Nepoužívajte liek, ak ste už predtým naň zaznamenali reakciu. Pri aplikácii prípravku používajte nepriepustné ochranné rukavice. Ľudia so známou precitlivenosťou na fipronil alebo pomocné látky by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom. Prípravok aplikujte zvieratám na voľnom priestranstve alebo dobre vetranej miestnosti. Sprej nevdychujte. Počas aplikácie nefajčite, nepite ani nejedzte. Po použití si umyte ruky.

Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a zabráňte deťom hrať sa s nimi, kým aplikovaný prípravok nezaschne. Odporúča sa preto neošetrovať zvieratá počas dňa, ale v podvečer,
a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, najmä s deťmi.

Ošetrenie väčšieho počtu zvierat: Väčšie množstvo zvierat ošetrujte vonku alebo zabráňte hromadeniu výparov alkoholu premiestnením ošetrených zvierat z priestorov, kde dochádza k aplikácii. Tiež zaistite, aby bola miestnosť, kde dochádza k ošetreniu medzi jednotlivými aplikáciami, dobre vetraná. Zaistite tiež dobré vetranie miestnosti, kde zvieratá schnú a vyhnite sa umiestneniu niekoľkých čerstvo ošetrených zvierat do jedného priestoru.

Veľkosti balenia: 250 ml

ČÍTAJTE POZORNE PRÍBALOVÚ INFORMÁCIU

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/046/09-C

ÚSKVBL kód: 9935819

Príbalový leták

ILUSTRATÍVNE FOTO

Spĺňame Nariadenie EÚ 2019/6 o veterinárnych liekoch

Hmotnosť 0,3000 kg

Prečo si vybrať práve nás?

3 dobré dôvody, prečo by ste nám mali vyskúšať

Sme tu pre vás

Máte otázku k produktom, alebo si neviete vybrať? Ozvite sa nám.

Doprava

Preprava zásielok rýchlo a jednoducho, cez spoľahlivého prepravcu DPD a GLS.

Tovar skladom

Viac ako 10.000 produktov máme skladom a odoslanie je do 24 hodín.

Sme tu pre vás

Máte otázku k produktom, alebo si neviete vybrať? Ozvite sa nám.

Doprava

Preprava zásielok rýchlo a jednoducho, cez spoľahlivého prepravcu DPD a GLS.

Tovar skladom

Viac ako 10.000 produktov máme skladom a odoslanie je do 24 hodín.

Mohlo by vás zaujímať

Pozrite si podobné produkty, ktoré naši zákazníci nakúpili pre svoje zvieratá

Potrebujete poradiť s týmto produktom?

Radi vám pomôžeme s výberom

Zavolajte nám

0903 733 977, 0903 380 329

Napíšte nám

Hľadáte niečo iné?

V našej ponuke nájdete všetko potrebné pre zvieratko, ktoré máte v domácnosti, stačí si len vybrať

Psíkovia

Návrat hore
pethouse
vta-ky
akvaristika
macky

10% zľava

Kupón číslo: MWHQ7NVT