logo

Reklamácie

Reklamácie si zákazník uplatňuje zaslaním alebo osobným doručením výrobku do skladu firmy predávajúceho. Náklady na poštovné, dopravu reklamovaného výrobku do skladu firmy, predávajúceho znáša zákazník. Náklady na spätné poslanie alebo doručenie reklamovaného výrobku znáša predávajúci.

POSTUP PRI POSIELANÍ REKLAMÁCIÍ

Prípadné reklamácie je potrebné doručiť osobne, kuriérom alebo poštou bez dobierky na adresu:

FLASH GROUP s.r.o., Jeruzalemská 44, 91701 Trnava, Slovenská republika

Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

  • Tovar musí byť kompletný.
  • Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe.
  • Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.
  • Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru na ceste k nám – je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.

Spoločne s tovarom odporúčame pre rýchlejšie vybavenie reklamácie priložiť ku kópii faktúry aj vyplnený reklamačný list.

Reklamácia je vybavená najneskôr do 30 dní od prijatia a zaevidovania reklamovaného výrobku. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania prostredníctvom e-mailu, resp. bude mu s vybavenou reklamáciou zaslaný reklamačný protokol.

Návrat hore
pethouse
vta-ky
akvaristika
macky

10% zľava

Kupón číslo: MWHQ7NVT