logo

FIPRON 2,5 mg/ml kožný sprej, roztok 100 ml

Hodnotenie:
5/5

16,79 

Ceny sú uvedené s DPH.

* VVLP (vyhradený veterinárny liek)

Sprej na liečbu a prevenciu napadnutia blchami as tým spojenej alergie na blšie uhryznutie a pri napadnutí všenkami a kliešťami.

Ochrana proti znovunapadnutiu blchami trvá u psa až 90 dní a u mačky približne 6 týždňov. Proti kliešťom trvá ochrana u psov až 5 týždňov au mačiek až 4 týždne.

Indikácia:
Psy: Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides spp.) as tým spojené alergie na blšie uhryznutie (FAD). Liečba a prevencia napadnutia kliešťami (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) a všenkami (Trichodectes canis).

Mačky: Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides felis) as tým spojené alergie na blšie uhryznutie (FAD). Liečba a prevencia napadnutia kliešťami (Ixodes spp.) a všenkami (Felicola subrostratus).

Kontraindikácie: Nepoužívať u mačiatok do 8 týždňov veku, u šteniat do 3 dní veku. Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku, alebo na niektorú z pomocných látok. Nepoužívať u iných cieľových druhov zvierat ako je určené.

Nežiaduce účinky: Pokiaľ dôjde k olíznutiu, môže sa objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula. V rámci veľmi zriedkavých nežiaducich účinkov boli po použití zaznamenané prechodné kožné reakcie (vyblednutie a vypadávanie srsti, svrbenie, začervenanie kože). Výnimočne bola zaznamenaná hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy (hyperestézia, depresia, nervozita), vracanie alebo dýchacie problémy. V prípade pretrvávajúcich nežiaducich účinkov vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára.

Vyvarujte sa predávkovania.
Ak spozorujete akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

Obsah liečiv a ostatných látok: 1 ml obsahuje Liečivo: Fipronilum 2,5 mg. Číry, takmer bezfarebný roztok.

Cieľový druh zvierat: Psy a mačky.

Dávkovanie a spôsob podávania: Všeobecná dávka je 7,5 mg fipronilu na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa, teda v praxi 3 ml prípravku alebo 6 stlačení aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri balení s objemom 100 ml, alebo 2 stlačenia hlavice na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri balení 250 ml. V závislosti na dĺžke srsti môže byť táto dávka zvýšená až na dvojnásobok, teda 15 mg fipronilu na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa, teda v praxi do 12 stiskov aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri balení s objemom 100 ml, alebo 4 stlačenia na 1 kg živej hmotnosti v prípade balenia po 250 ml. Presné dávkovanie je nevyhnutné na zaistenie optimálneho efektu aj dĺžky účinnosti. Nikdy neznižujte predpísané dávkovanie. V prípade potreby sa obráťte na veterinárneho lekára.

Pokyny pre správne podanie: Zo vzdialenosti 10 – 20 cm postriekať povrch celého tela zvieraťa v smere proti srsti, obvykle za súčasného použitia kefy alebo hrebeňa (všetka srsť by mala byť prípravkom rovnomerne zvlhčená tak, aby prípravok mohol prestúpiť až na kožu). Na ošetrenie hlavy a okolia očí nastriekajte prípravok na navlhčenú rukavicu a jemne vtierajte do srsti – nestriekať do očí. Prípravok nechajte zaschnúť za bežných teplotných podmienok.

Ochrana proti znovunapadnutiu blchami trvá u psa až 90 dní au mačky približne 6 týždňov. Proti kliešťom trvá ochrana u psov až 5 týždňov au mačiek až 4 týždne.
Kliešte sú usmrtené do 48 hodín, skôr než dôjde k plnému nasatiu a prípadnému prenosu choroby (napr. lymskej boreliózy). Usmrtené kliešte najčastejšie odpadnú alebo môžu byť manuálne odstránené. Môže ale dôjsť k uchyteniu jednotlivých kliešťov, preto nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb, pokiaľ sú podmienky nepriaznivé. Vzhľadom na absenciu bezpečnostných štúdií je minimálny interval medzi jednotlivými liečbami 4 týždne.

Ochranná lehota: Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Špeciálne opatrenia pri skladovaní: Skladujte mimo dosahu detí. Skladujte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom. Nepoužívajte tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na etikete.

Zvláštne upozornenie: Tento prípravok môže spôsobiť podráždenie sliznice a očí. Vyhnite sa preto kontaktu prípravku s ústami a očami. Ľudia so známou precitlivenosťou na fipronil alebo pomocné látky by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom. Zabráňte kontaktu prípravku s prstami. V prípade zasiahnutia si umyte ruky vodou a mydlom. V prípade náhodného zasiahnutia oka ho dôkladne vypláchnite vodou.

Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a zabráňte deťom hrať sa s nimi, kým aplikovaný prípravok nezaschne. Odporúča sa preto neošetrovať zvieratá počas dňa, ale v podvečer, a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, najmä s deťmi. Prípravok aplikujte zvieratám na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranej miestnosti. Sprej nevdychujte. Počas aplikácie nefajčite, nepite ani nejedzte. Pri aplikácii prípravku používajte ochranné rukavice z PVC alebo nitrilu. Je odporúčané pri aplikácii použiť nepremokavú zásteru. Ak bol odev silne v styku s prípravkom, odporúča sa vyprať ho pred ďalším použitím. Ochranné rukavice po použití vyhoďte a umyte si ruky vodou a mydlom. V prípade zasiahnutia kože postihnuté miesto ihneď opláchnite vodou a mydlom. Pokiaľ sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc. Ľudia so známou citlivosťou alebo astmou môžu byť obzvlášť citliví na liek. Nepoužívajte liek, ak ste už predtým naň zaznamenali reakciu.

Ošetrenie väčšieho počtu zvierat: Dobré vetranie je dôležité predovšetkým tam, kde sa ošetruje väčšie množstvo zvierat. Väčšie množstvo zvierat ošetrujte vonku alebo zabráňte hromadeniu výparov alkoholu premiestnením ošetrených zvierat z priestorov, kde dochádza k aplikácii. Tiež zaistite, aby bola miestnosť, kde dochádza k ošetreniu medzi jednotlivými aplikáciami, dobre vetraná. Zaistite tiež dobré vetranie miestnosti, kde zvieratá schnú a vyhnite sa umiestneniu niekoľkých čerstvo ošetrených zvierat do jedného priestoru.

Ďalšie opatrenia – Fipronil môže nepriaznivo pôsobiť na vodné živočíchy. Ošetreným zvieratám by nemalo byť umožnené plávanie vo vodných tokoch po dobu 2 dní po aplikácii.

Lieková forma: Kožný sprej, roztok

Veľkosť balenia: 100 ml

ČÍTAJTE POZORNE PRÍBALOVÚ INFORMÁCIU

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/011/09-C

ÚSKVBL kód: 9900736

Príbalový leták

ILUSTRATÍVNE FOTO

Spĺňame Nariadenie EÚ 2019/6 o veterinárnych liekoch

Nie je na sklade

Nie je na sklade

* VVLP (vyhradený veterinárny liek)

Sprej na liečbu a prevenciu napadnutia blchami as tým spojenej alergie na blšie uhryznutie a pri napadnutí všenkami a kliešťami.

Ochrana proti znovunapadnutiu blchami trvá u psa až 90 dní a u mačky približne 6 týždňov. Proti kliešťom trvá ochrana u psov až 5 týždňov au mačiek až 4 týždne.

Indikácia:
Psy: Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides spp.) as tým spojené alergie na blšie uhryznutie (FAD). Liečba a prevencia napadnutia kliešťami (Rhipicephalus spp., Dermatocentor spp., Ixodes spp.) a všenkami (Trichodectes canis).

Mačky: Liečba a prevencia napadnutia blchami (Ctenocephalides felis) as tým spojené alergie na blšie uhryznutie (FAD). Liečba a prevencia napadnutia kliešťami (Ixodes spp.) a všenkami (Felicola subrostratus).

Kontraindikácie: Nepoužívať u mačiatok do 8 týždňov veku, u šteniat do 3 dní veku. Nepoužívať v prípade precitlivenosti na účinnú látku, alebo na niektorú z pomocných látok. Nepoužívať u iných cieľových druhov zvierat ako je určené.

Nežiaduce účinky: Pokiaľ dôjde k olíznutiu, môže sa objaviť krátkodobá hypersalivácia spôsobená charakterom vehikula. V rámci veľmi zriedkavých nežiaducich účinkov boli po použití zaznamenané prechodné kožné reakcie (vyblednutie a vypadávanie srsti, svrbenie, začervenanie kože). Výnimočne bola zaznamenaná hypersalivácia, reverzibilné neurologické symptómy (hyperestézia, depresia, nervozita), vracanie alebo dýchacie problémy. V prípade pretrvávajúcich nežiaducich účinkov vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára.

Vyvarujte sa predávkovania.
Ak spozorujete akékoľvek vážne účinky alebo iné vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii, informujte vášho veterinárneho lekára.

Obsah liečiv a ostatných látok: 1 ml obsahuje Liečivo: Fipronilum 2,5 mg. Číry, takmer bezfarebný roztok.

Cieľový druh zvierat: Psy a mačky.

Dávkovanie a spôsob podávania: Všeobecná dávka je 7,5 mg fipronilu na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa, teda v praxi 3 ml prípravku alebo 6 stlačení aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri balení s objemom 100 ml, alebo 2 stlačenia hlavice na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri balení 250 ml. V závislosti na dĺžke srsti môže byť táto dávka zvýšená až na dvojnásobok, teda 15 mg fipronilu na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa, teda v praxi do 12 stiskov aplikačnej pumpy na 1 kg živej hmotnosti zvieraťa pri balení s objemom 100 ml, alebo 4 stlačenia na 1 kg živej hmotnosti v prípade balenia po 250 ml. Presné dávkovanie je nevyhnutné na zaistenie optimálneho efektu aj dĺžky účinnosti. Nikdy neznižujte predpísané dávkovanie. V prípade potreby sa obráťte na veterinárneho lekára.

Pokyny pre správne podanie: Zo vzdialenosti 10 – 20 cm postriekať povrch celého tela zvieraťa v smere proti srsti, obvykle za súčasného použitia kefy alebo hrebeňa (všetka srsť by mala byť prípravkom rovnomerne zvlhčená tak, aby prípravok mohol prestúpiť až na kožu). Na ošetrenie hlavy a okolia očí nastriekajte prípravok na navlhčenú rukavicu a jemne vtierajte do srsti – nestriekať do očí. Prípravok nechajte zaschnúť za bežných teplotných podmienok.

Ochrana proti znovunapadnutiu blchami trvá u psa až 90 dní au mačky približne 6 týždňov. Proti kliešťom trvá ochrana u psov až 5 týždňov au mačiek až 4 týždne.
Kliešte sú usmrtené do 48 hodín, skôr než dôjde k plnému nasatiu a prípadnému prenosu choroby (napr. lymskej boreliózy). Usmrtené kliešte najčastejšie odpadnú alebo môžu byť manuálne odstránené. Môže ale dôjsť k uchyteniu jednotlivých kliešťov, preto nemožno úplne vylúčiť prenos infekčných chorôb, pokiaľ sú podmienky nepriaznivé. Vzhľadom na absenciu bezpečnostných štúdií je minimálny interval medzi jednotlivými liečbami 4 týždne.

Ochranná lehota: Nie je určené pre potravinové zvieratá.

Špeciálne opatrenia pri skladovaní: Skladujte mimo dosahu detí. Skladujte pri teplote do 25 °C. Chráňte pred mrazom. Nepoužívajte tento veterinárny liek po dátume exspirácie uvedenom na etikete.

Zvláštne upozornenie: Tento prípravok môže spôsobiť podráždenie sliznice a očí. Vyhnite sa preto kontaktu prípravku s ústami a očami. Ľudia so známou precitlivenosťou na fipronil alebo pomocné látky by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom. Zabráňte kontaktu prípravku s prstami. V prípade zasiahnutia si umyte ruky vodou a mydlom. V prípade náhodného zasiahnutia oka ho dôkladne vypláchnite vodou.

Nemanipulujte s ošetrenými zvieratami a zabráňte deťom hrať sa s nimi, kým aplikovaný prípravok nezaschne. Odporúča sa preto neošetrovať zvieratá počas dňa, ale v podvečer, a nedovoliť čerstvo ošetreným zvieratám spať s ich majiteľmi, najmä s deťmi. Prípravok aplikujte zvieratám na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranej miestnosti. Sprej nevdychujte. Počas aplikácie nefajčite, nepite ani nejedzte. Pri aplikácii prípravku používajte ochranné rukavice z PVC alebo nitrilu. Je odporúčané pri aplikácii použiť nepremokavú zásteru. Ak bol odev silne v styku s prípravkom, odporúča sa vyprať ho pred ďalším použitím. Ochranné rukavice po použití vyhoďte a umyte si ruky vodou a mydlom. V prípade zasiahnutia kože postihnuté miesto ihneď opláchnite vodou a mydlom. Pokiaľ sa objaví podráždenie, vyhľadajte lekársku pomoc. Ľudia so známou citlivosťou alebo astmou môžu byť obzvlášť citliví na liek. Nepoužívajte liek, ak ste už predtým naň zaznamenali reakciu.

Ošetrenie väčšieho počtu zvierat: Dobré vetranie je dôležité predovšetkým tam, kde sa ošetruje väčšie množstvo zvierat. Väčšie množstvo zvierat ošetrujte vonku alebo zabráňte hromadeniu výparov alkoholu premiestnením ošetrených zvierat z priestorov, kde dochádza k aplikácii. Tiež zaistite, aby bola miestnosť, kde dochádza k ošetreniu medzi jednotlivými aplikáciami, dobre vetraná. Zaistite tiež dobré vetranie miestnosti, kde zvieratá schnú a vyhnite sa umiestneniu niekoľkých čerstvo ošetrených zvierat do jedného priestoru.

Ďalšie opatrenia – Fipronil môže nepriaznivo pôsobiť na vodné živočíchy. Ošetreným zvieratám by nemalo byť umožnené plávanie vo vodných tokoch po dobu 2 dní po aplikácii.

Lieková forma: Kožný sprej, roztok

Veľkosť balenia: 100 ml

ČÍTAJTE POZORNE PRÍBALOVÚ INFORMÁCIU

Reg. číslo ÚSKVBL: 99/011/09-C

ÚSKVBL kód: 9900736

Príbalový leták

ILUSTRATÍVNE FOTO

Spĺňame Nariadenie EÚ 2019/6 o veterinárnych liekoch

Hmotnosť 0,1080 kg

Prečo si vybrať práve nás?

3 dobré dôvody, prečo by ste nám mali vyskúšať

Sme tu pre vás

Máte otázku k produktom, alebo si neviete vybrať? Ozvite sa nám.

Doprava

Preprava zásielok rýchlo a jednoducho, cez spoľahlivého prepravcu DPD a GLS.

Tovar skladom

Viac ako 10.000 produktov máme skladom a odoslanie je do 24 hodín.

Sme tu pre vás

Máte otázku k produktom, alebo si neviete vybrať? Ozvite sa nám.

Doprava

Preprava zásielok rýchlo a jednoducho, cez spoľahlivého prepravcu DPD a GLS.

Tovar skladom

Viac ako 10.000 produktov máme skladom a odoslanie je do 24 hodín.

Mohlo by vás zaujímať

Pozrite si podobné produkty, ktoré naši zákazníci nakúpili pre svoje zvieratá

Potrebujete poradiť s týmto produktom?

Radi vám pomôžeme s výberom

Zavolajte nám

0903 733 977, 0903 380 329

Napíšte nám

Hľadáte niečo iné?

V našej ponuke nájdete všetko potrebné pre zvieratko, ktoré máte v domácnosti, stačí si len vybrať

Psíkovia

Návrat hore
pethouse
vta-ky
akvaristika
macky

10% zľava

Kupón číslo: MWHQ7NVT